Tietosuoja kuntoon 25.5.2018 mennessä!

EU GDPR

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.5.2016 ja siirtymäaika päättyy 24.5.2018. Siirtymäajan jälkeen kaikilta organisaatioilta odotetaan riittävää tasoa henkilötietojen käsittelyssä ja niihin kohdistuvien uhkien torjunnassa sekä havainnoinnissa. Tämän sivuston tarkoituksena on antaa perustietoa ja toimintaohjeita kaiken kokoisten organisaatioiden päättäjille ja tietoturvasta sekä tietosuojasta vastaaville.

Sivustolta löydät