Toimenpiteet

Tietosuoja-asetus koskee jokaista yritystä, jossa käsitellään henkilötietoja, mutta uuden asetuksen ei tarvitse olla yrityksellesi taakka tai ‘kivi kengässä’. Voit myös ajatella asian rekisteröidyn näkökulmasta: Miten itse haluaisit, että tietojasi eri yrityksissä käsitellään? Asetuksen velvotteisiin varautuminen myös parantaa organisaation tietoturvallisuuden tasoa ja usein tehostaa prosesseja.

Me Opsecilla olemme valmiina auttamaan teitä uuden tietosuoja-asetuksen velvoittamiin toimenpiteisiin. Rakennetaan yhdessä suunnitelma, millä kaikki yrityksesi käsittelemät henkilötiedot ovat turvassa. Kaikki lähtee alkukartoituksesta, jonka olemme teille rakentaneet.

Velvotteiden käyttöönotto

Tietosuoja-asetuksen velvoitteiden käyttöönotto on käytännössä projekti, jossa:

 • Tunnistetaan ja dokumentoidaan henkilötietorekisterit, henkilötietojen elinkaari sekä tietovirrat organisaatiossa
 • Suoritetaan riskienarviointi ja tietoturvatestaukset
 • Suunnitellaan ja tehdään käyttöönottosuunnitelma riskikontrolleille
 • Erityistilanteissa ja tarvittaessa voidaan joutua tekemään vaikutustenarviointi sekä nimeämään tietosuojavastaava.
Prosessikuva

Osoitusvelvollisuuden täyttäminen

Osoitusvelvollisuuden täyttymiseksi organisaatiosta olisi hyvä löytyä: (VAHTI-ohjetta 1/2016 mukaillen)

 • tietosuojapolitiikka ja -organisoituminen; roolit ja vastuut ja kokousten muistiot
 • tietosuojaselosteet, tarvittaessa seloste käsittelytoimista
 • henkilötietojen tietovirtakuvaukset ja tietosäilöjen kuvaukset
 • kuvaukset rekisteröityjen oikeuksien takaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä
 • tehdyt tietosuojan riskien arvioinnit hallintakeinoineen ja seurantamuistioineen
 • tietoturvatestauksen tulokset
 • sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan toteuttaminen
 • henkilötietoja käsittelevälle henkilöstölle suunnattavat ohjeet ja koulutussuunnitelma
 • dokumentaatio mahdollisista henkilötietojen loukkauksista
 • mahdollisesti tietotilinpäätös keinona toteuttaa osoitusvelvollisuus